« Prev1Next »
分享
旧帖 2005-05-05 08:56:22
Post #1
请教
 
^c大四 离线 ^c大四

请教

看了你们的贴,贴上说你们的报名截止日期是6月20,又说出发不得晚于6月,但要截止了才能最后确定人选,我有点迷惑, 我如果想六月初出发的话可以报名么?

 
旧帖 2005-05-05 11:44:28
Post #2
回复: 请教
 
jiangshan 离线 jiangshan 给他们计划看,我支持!

----------------------------------------
本就是属于山水悠然间的名字,何须锦衣荣华...

 
« Prev1Next »
转帖分享
» 论坛 » 梦想实现 » 请教

 邀请xuliang1215参加此活动